Có phải tắm lại bằng nước khi sử dụng Yaocare medic

Bạn không cần phải tắm lại bằng nước vì như vậy sẽ làm mất tác dụng của sản phẩm

 

Ý kiến của bạn

đã mua

088 645 1305