Xịt tắm khô thảo dược có thể xoa lên vết thương hở không

Hiện sản phẩm không khuyến cáo người sử dụng xóa lên viết thương hở !

 

Ý kiến của bạn

đã mua

088 645 1305